BTW verlaging voor zonnepanelen word ingevoerd vanaf april 2022

MRSlogan
blog btw verlaging zp

Om de stijgende energieprijzen te counteren heeft de regering een aantal maatregelen genomen. Zo treedt op 1 april een nieuwe btw-verlaging in werking om de overstap naar duurzame energie te stimuleren. Hieronder lees je wat dit voor jou betekent!

Wat houdt het verlaagde btw-tarief in?

Op 1 april 2022 wordt het btw-tarief op zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen verlaagd van 21% naar 6%.

Woningen jonger dan 10 jaar komen zo in aanmerking komen voor dit verlaagd btw-tarief. Ook nieuwbouwwoningen en woningen gebouwd na sloop komen hiervoor in aanmerking.

Belangrijk om weten is dat de prijsverlaging enkel geldt voor de levering en voor de installatie van deze goederen. Bij aankoop van een nieuwe woning (inclusief de warmtepomp en/of de zonneboiler en/of de zonnepanelen) blijft het btw-tarief van 21% van toepassing.

Heb je een woning ouder dan 10 jaar? Dan blijft het reeds geldende btw-tarief van 6% ongewijzigd.

Let op: De btw-verlaging is tijdelijk en geldt tot en met 31 december 2023.

Hoe wordt de btw verlaging toegepast?

Een nieuwe maatregel komt natuurlijk nooit alleen. Ook hier zijn er enkele belangrijke randvoorwaarden waar je rekening mee moet houden:

1) Facturatie

Ten eerste moeten de levering en plaatsing gefactureerd worden aan de eindverbruiker.

Dit geldt voor:

  • privéwoningen van particulieren;
  • erkende rusthuizen
  • internaten die aangesloten zijn bij of afhankelijk zijn van scholen of universiteiten;
  • erkende jeugdbeschermingstehuizen en residentiële voorzieningen die op duurzame wijze, in dagen nachtverblijf, minderjarigen huisvesten opvangtehuizen die in dag- en nachtverblijf thuislozen en personen in moeilijkheden huisvesten en die erkend zijn door de bevoegde overheid;
  • erkende psychiatrische verzorgingstehuizen die op een duurzame wijze in dag- en nachtverblijf personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische stoornis of mentaal gehandicapten huisvesten;
  • gebouwen waar, ten titel van een initiatief van beschut wonen erkend door de bevoegde overheid, het op een duurzame wijze huisvesten in dag- en nachtverblijf en het begeleiden van psychiatrische patiënten plaatsheeft.

2) Bestemming onroerend goed

Ten tweede is de bestemming van het onroerend goed van belang. Het moet hierbij gaan over een installatie op een privéwoning. Bij gebouwen voor dubbel gebruik moet minimaal 50% van het gebouw als woonhuis worden gebruikt.

Dit betekent dat het verlaagd tarief niet enkel voorbehouden voor particulieren. Ook vennootschappen en verenigingen die onroerende goederen bestemd voor private bewoning (verhuur) bezitten kunnen genieten van het verlaagd tarief van 6%.

3) Technische voorwaarden

De zonneboilers en warmtepompen moeten voldoen aan de geldende emissienormen om van het verlaagde tarief te kunnen genieten.

De meeste zonneboilers en warmtepompen voldoen al aan deze normen omdat ze geen of nauwelijks een uitstoot hebben. Enkel installaties die gedeeltelijk terugvallen op fossiele brandstoffen kunnen hier in de problemen komen om de norm te behalen.

Tot slot is het nieuwe btw-tarief niet van toepassing op technische installaties die niet voor bewoning worden gebruikt. Denk hierbij aan energie- of warmtevoorziening voor bijvoorbeeld zwembaden, sauna's… .

4) Vermeldingsplicht

Net zoals bij renovatiewerken werd het btw-attest vervangen door een uitdrukkelijke vermelding op de factuur. De klant krijgt één maand tijd om de factuur en het verlaagd btw-tarief te betwisten.

Investeren in zonnepanelen

Ben je op zoek naar een interessante investering die tegelijk ook jouw hoge energiefactuur kan verlagen? Informeer bij onze collega’s wat zonnepanelen werkelijk voor jou kunnen betekenen op korte en lange termijn!

Onze vestigingen: altijd bij jou in de buurt

MR Solar West-Vlaanderen

Vestiging Kortrijk
Pluim 7
8550 Zwevegem (Kortrijk)
Tel: +32 (0)56 90 00 00
E-mail: info@mrgroup.be

MR Solar Antwerpen

Vestiging Merksem
Vaartkaai 52 B1
2170 Merksem
Tel: +32 (0)3 501 00 00
E-mail: info@mrgroup.be

MR Solar Wallonië

Vestiging Wallonië
Rue du Polissou 38
5590 Achêne (Ciney-Namen)
Tel: +32 (0)81 39 53 63
E-mail: info@mrgroup.be

MR Group Nederland

Vestiging Breda
Zinkstraat 5
4823AD Breda
Tel: +31 (0)85 808 10 68
E-mail: info@mrgroup.nl

MR Solar

Pluim 7
8550 Zwevegem (Kortrijk)

info@mrgroup.be
https://mrsolar.be/

Overige informatie

Vennootschap: MR Group
Maatschappelijke zetel: Pluim 7, 8550 Zwevegem (Kortrijk)

BTW nr: BE0842.496.864

Social