Actievoorwaarden: thuisbatterij actie Enphase IQ 3T

Artikel 1. Organisator

Deze actie wordt georganiseerd door MR-Group BVBA met maatschappelijke zetel in Pluim 7, 8550 Zwevegem (Kortrijk) met BTW BE 0842.496.864.

 

Artikel 2. De actie

De wedstrijd loopt van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 (23.59 u.) en staat open voor alle natuurlijke personen die de leeftijd van min. 18 jaar bereikt hebben en op het Vlaamse grondgebied wonen. Het reglement is online beschikbaar op www.mrsolar.be en deelname aan de wedstrijd impliceert daarvan de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding.

Deelnemen aan de actie gebeurt automatisch door een bestelling van de Enphase IQ batterijset in de periode tussen 1 oktober en 31 december 2023.

De prijs is een gratis Enphase IQ batterij van 3,5 kWh met een waarde van 4.600 €/incl BTW. De Enphase IQ batterij kan ook met een grotere capaciteit besteld worden, de cashback bij een 7,0 of 10,5 kWh batterij ligt door de opstartkost lager. 

- Klanten die een 3.5 kWh bestellen en begin januari uitgeloot worden, krijgen een creditnota en het totale bedrag van de batterij terugbetaald.

- Klanten die een 7,0 kWh batterij bestellen en begin januari uitgeloot worden, krijgen een creditnota en de helft van hun aankoopfactuur batterij terugbetaald.

- Klanten die een 10,5 kWh batterij bestellen en begin januari uitgeloot worden, krijgen een creditnota en 1/3 van hun aankoopfactuur batterij terugbetaald.

De winnaar wordt begin januari 2024 persoonlijk op de hoogte gebracht.

 

Artikel 3. Online

De wedstrijd wordt aangekondigd via e-mail, Instagram, Facebook en www.mrsolar.be

 

Artikel 4. Deelnamemodaliteiten

De deelname aan de wedstrijd is geldig wanneer de deelnemer als klant in het klantenbestand van MR Solar geregistreerd staat met een Enphase IQ batterijset als aankoop of een Enphase IQ batterijset als deel van een grotere aankoop tussen 1 oktober en 31 december 2023.

 

Artikel 5. Winnaar

Uit alle nieuwe Enphase IQ batterijset aankopen tussen 1 oktober 2023 en 31 december 2023 zullen 3 klanten geloot worden. Deze klanten worden persoonlijk verwittigd. Er kan tot € 4.600 incl. btw, in mindering gebracht worden van de totale aankoopfactuur. Artikel 2 van de actievoorwaarden gaat dieper in op bestellingen die groter zijn dan 3,5 kWh. Is de thuisbatterij installatie reeds uitgevoerd en gefactureerd, dan volgt een creditnota.

 

Artikel 6. Wijziging, opschorting, beëindiging

MR Group behoudt zich het recht om de actie te allen tijde aan te passen, op te schorten of te beëindigen en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Artikel 7. Misbruik

In geval van misbruik, misleiding of bedrog zal MR Group de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties of wedstrijden van MR Group uitsluiten.

 

Artikel 8. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die MR Group verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. MR Group behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en rechtbank

Dit reglement valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij een geschil zal de rechtbank van Brussel bevoegd zijn.