Premies voor bedrijven met een duurzaam energiebeleid

MRSlogan_return
Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Wanneer bedrijven inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaan ze duurzame strategieën uitdenken. Een groen imago geeft niet alleen een goede indruk bij verschillende stakeholders, ook de overheid steunt bedrijven die investeren in milieuvriendelijke of energiezuinige technologieën (bijvoorbeeld zonnepanelen).

Hoge energiefacturen voor bedrijven

Bedrijven verbruiken veel elektriciteit én betalen bovendien nog verplichte groenestroom- en WKK-bijdragen. Daarom is het des te interessant om na te gaan op welke energiesteun jouw bedrijf kan rekenen. Hieronder vind je alle tegemoetkomingen voor bedrijven met een duurzaam energiebeleid.

Het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier heeft nogmaals het energiedebat aangewakkerd. Nu verschillende bedrijven moeten zoeken naar een nieuwe energieleverancier wordt steeds vaker gekeken naar duurzame energie. Nu de energieprijzen de pan uitswingen zijn zulke lange termijn oplossingen dan ook een zeer voordelige keuze. Bovendien genieten bedrijven die investeren in rationeel energieverbruik of groene energie van financiële overheidssteun.

We hebben alle energiepremies voor bedrijven hieronder kort samengevat.

 • Verhoogde investeringsaftrek
 • Korting onroerende voorheffing
 • Groenestroomcertificaten en call groene stroom
 • Supercapsteun
 • Tegemoetkomingen via de netbeheerders

 

Bereken hier je rendement

 

Verhoogde investeringsaftrek

Voor elke energiebesparende investering krijgt de onderneming een verhoogde investeringsaftrek. Hierdoor wordt de belastbare winst percentueel verminderd.

Voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen bedraagt dit 25% van de belastbare winst. Wegens de corona-uitbraak heeft de overheid een ondersteuningsmaatregel aangekondigd. Deze ondernemingen zullen automatisch genieten van een verhoogde investeringsaftrek, zonder een attest in te dienen.

Alle overige ondernemingen hebben recht op een investeringsaftrek van 13,5% op de belastbare winst. De attesten voor een verhoogde investeringsaftrek kan je hier aanvragen. Je kan dit attest indienen met de belastingsaangifte voor de periode waarin de investeringen werden uitgevoerd.

Korting onroerende voorheffing 

Indien jouw onderneming een gunstig E-peil heeft, kan er een korting verkregen worden op de onroerende voorheffing.

 • Korting dankzij nieuwbouwprojecten van niet-residentiële gebouwen

Deze korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag van het niet-residentiële gebouwen. Een gunstig E-peil kan verkregen worden door bijvoorbeeld (meer) zonnepanelen te installeren.

E0 - E30: Bouwaanvragen die dateren van vóór 2013 hebben recht op 20% korting gedurende 10 jaar. Bouwaanvragen die dateren tussen 1 januari 2013 en 31 december 2015 hebben recht op 100% korting voor 5 jaar.  Bij bouwaanvragen na 1 januari 2016 wordt er een onderscheidt gemaakt: 100% korting gedurende 5 jaar voor een E-peil van max E20. Wanneer het E-peil zich bevindt tussen E21 en E30 heb je recht op 50% korting gedurende 5 jaar.

031 - E50: Bouwaanvragen voor 2013 krijgen 20% korting voor 10 jaar. Deze tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013 krijgen 50% korting voor 5 jaar. Heb je een bouwaanvraag ingediend tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015 dan heb je enkel recht op 50% korting gedurende 5 jaar wanneer het maximum E-peil E40 is.

E51 - E70: Je hebt enkel korting op de onroerende voorheffing wanneer jouw bouwaanvraag dateert van vóór 2013, nl. 20% korting gedurende 10 jaar.

 • Korting dankzij ingrijpende energetische renovaties (IER) in het bedrijf

Indien jouw niet-residentiële gebouwen ingrijpende energetische renovaties (IER) ondergaan, heb je recht op een van onderstaande premies.

E0 - E60: Werd de bouwaanvraag  voor energetische renovaties ingediend na 1 oktober 2016 ? Dan ontvang je een korting van 100% gedurende 5 jaar.

E61 - E90: Werd de bouwaanvraag voor energetische renovaties aangevraagd tussen 1 oktober 2016 en 1 januari 2020? Dan ontvang je een korting van 50% op de onroerende voorheffing, gedurende 5 jaar.

Groenestroomcertificaten en call groene stroom voor bedrijven

Wanneer hebben bedrijven recht op groenestroomcertificaten? Wanneer je energie opwekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, kan je aanspraak maken op een groenestroomcertificaat. De steunperiode is afhankelijk per installatie. Hiervoor moet je evenwel voldoen aan enkele voorwaarden.

Eerst en vooral moet jouw installatie vallen binnen een bepaalde projectcategorie in het Energiebesluit of moet je een projectspecifieke bandingsfactor voor zonnepanelen aanvragen. Zo komen installaties groter dan 10 kW, met geldig en volledig keuringsverslag, in aanmerking. Installaties die een kleiner omvormervermogen hebben dan 10KW kunnen in aanmerking komen wanneer zij gekeurd werden voor 1 januari 2018. Dit geldt evenwel niet voor windturbines die geplaatst werden na 1 januari 2019.

Ook nieuwe zonnepaneelinstallaties met een vermogen tussen 40 kW en 2 mW komen kunnen geen aanspraak maken op groenestroomcertificaten. Niettegenstaande kunnen eigenaars van grote zonnepaneelinstallaties intekenen op de “call groene stroom”. Dat is een oproepsysteem voor bedrijven om overheidssteun aan te vragen. Deze investeringssteun vervangt dan de groenestroomcertificaten.

Je kan groenestroomcertificaten verkopen aan de hand van een lijst met potentiële kopers van groenestroomcertificaten. Je kan ook zelf intekenen op deze lijst als verkoper. De prijs tussen koper en verkoper wordt steeds onderling afgesproken. Tot slot organiseren netbeheerders zoals Elia en Fluvius minstens een keer per jaar een veiling van de aangekochte steuncertificaten (warmtekrachtcertificaten en groenestroomcertificaten).

Supercapsteun

Bedrijven die veel energie verbruiken genieten van een steunmaatregel waarbij een plafond wordt toegekend aan de verplichte groenestroom- en WKK-bijdragen. Dit plafond is afhankelijk van hun bruto toegevoegde waarde en de sector waarin ze zich bevinden. Vind hier een lijst van alle sectoren die in aanmerking komen. Indien jouw onderneming werkzaam is binnen deze sectoren kan je hier nagaan of je voldoet aan de voorwaarden.

 • Elektro-intensieve bedrijven die voldoen aan de voorwaarden en behoren tot de sectoren vermeld in bijlage IV/1 deel 1 van het Energiebesluit, komen in aanmerking tot een beperking van 4% van de bruto toegevoegde waarde;
 • Elektro-intensieve bedrijven die voldoen aan de voorwaarden en behoren tot de sectoren vermeld in bijlage IV/1 deel 1 en deel 2 van het Energiebesluit, komen in aanmerking tot een beperking van 0,5% van hun bruto toegevoegde waarde. Let op, dit geldt enkel voor bedrijven die een elektriciteitsintensiteit hebben van minstens 20%.

Tegemoetkomingen van de netbeheerders

Ben je aangesloten bij de netbeheerders Elia of Fluvius (vroeger Eadis of Infrax)? Dan heb je zonder fout recht op een energiepremie voor bestaande niet-woongebouwen. De premie voor zonnepanelen bij bedrijven, namelijk de EPC-labelpremie, en de premie voor thuisbatterijen dien je dus steeds aan te vragen bij jouw netbeheerder. Let op, deze moeten binnen de drie maanden na indienstname online aangevraagd worden.

Hieronder een overzicht van alle premies aan te vragen bij de netbeheerder:

Isolatie en beglazing:

 • Dak-/zoldervloerisolatie
 • Muurisolatie
 • Vloer-/kelderisolatie
 • Beglazing

Installaties:

 • Warmtepomp
 • Warmtepompboiler
 • Zonneboiler
 • Relighting
 • PV-panelen
 • Sturing elektrische warmte

Andere investeringen:

 • Hiervoor dient eerst een energieaudit uitgevoerd te worden, alvorens een investeringssteun kan aangevraagd worden bij de netbeheerder

Return on investment (ROI) bij zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen levert bedrijven een onmiddellijke return on investment op. Zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven halen hier bedrijfswinst op. Hoe energie-intensiever het bedrijf hoe meer verschil je zal merken op de elektriciteitsfactuur. Ook de grootte van het dakoppervlak speelt hierbij een rol, want hoe meer zonnepanelen je kan leggen hoe hoger de ROI. Zonnepanelen zijn dus onmisbaar voor bedrijven die kiezen voor een groen imago.

 

Heb jij jouw premies al aangevraagd? Of ben je geïnteresseerd om slim te investeren in duurzame energie? MR Solar geeft advies op maat van jouw bedrijf. Contacteer ons hier.

 

Onze vestigingen: altijd bij jou in de buurt

MR Solar West-Vlaanderen

Vestiging Kortrijk
Pluim 7
8550 Zwevegem (Kortrijk)
Tel: +32 (0)56 90 00 00
E-mail: info@mrgroup.be

MR Solar Antwerpen

Vestiging Merksem
Vaartkaai 52 B1
2170 Merksem
Tel: +32 (0)3 501 00 00
E-mail: info@mrgroup.be

MR Solar Wallonië

Vestiging Wallonië
Rue du Polissou 38
5590 Achêne (Ciney-Namen)
Tel: +32 (0)81 39 53 63
E-mail: info@mrgroup.be

MR Group Nederland

Vestiging Breda
Zinkstraat 5
4823AD Breda
Tel: +31 (0)85 808 10 68
E-mail: info@mrgroup.nl

MR Solar

Pluim 7
8550 Zwevegem (Kortrijk)

info@mrgroup.be
https://mrsolar.be/

Overige informatie

Vennootschap: MR Group
Maatschappelijke zetel: Pluim 7, 8550 Zwevegem (Kortrijk)

BTW nr: BE0842.496.864

Social