Gratis offerte
Klik hier

Bereken hier
uw voordeel

Premies in Vlaanderen 2021

Benieuwd op welke premies jij recht hebt bij het investeren in duurzame energie? MR Solar zet met plezier alle informatie hieronder even voor jou op een rijtje.

Éénmalige premie vanaf 2021 voor PV-installaties

Vanaf 2021 geldt voor alle nieuwe PV-installaties de nieuwe digitale meter. 

Omdat de terugverdientijd dan langer zal zijn dan de terugverdientijd met de terugdraaiende teller en omdat België van Europa tegen 2030 25% hernieuwbare enrgie moet opwekken, moet de overheid NU maatregelen nemen.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir diende daarom een voorstel in om nieuwe particuliere PV-installaties vanaf 2021 van een éénmalige premie te laten genieten. Dit zou enkel van toepassing zijn voor bouwnaanvragen voor 2014. Nieuwbouwprojecten vallen hier niet onder. De overheid wil hiermee inzetten op hernieuwbare renovatie. 

De premies lopen eind 2024 af en gaat jaarlijks 25% naar beneden.

Overzicht van hoe die premie er zou uitzien voor PV-installaties vanaf:

 • 1 KWp € 300
 • 2 KWp € 600
 • 3 KWp € 900
 • 4 KWp € 1.200
 • 5 KWp € 1.350
 • 6 KWp € 1.500 (tevens het maximum)

Het budget is goed voor ongeveer 21.000 PV-installaties in 2021. Weet dat er in 2019 meer dan 50.000 PV werden geplaatst. Volgens Zual Demir kan dit bedrag nog aangepast worden…

 

Klanten met een residentiële PV-installatie waarvan de keuring ten laatste op 31/12/2020 werd uitgevoerd, blijven bij uitbreiding van hun bestaande PV-installatie genieten van de terugdraaiende meter. Hierbij geldt namelijk de eerste keuringsdatum.

Premie voor thuisbatterij om zelf opgewekte energie op te slaan

Tot eind 2024 voorziet de overheid een premie voor wie een thuisbatterij koopt. Met deze batterij kan je jouw overtollige stroom opslaan en gebruiken om jouw verbruik van ’s avonds en ’s nachts te gaan opvangen als de zon niet meer schijnt.

Hoeveel bedraagt deze premie voor thuisbatterijen?

De premie voor een thuisbatterij in 2021 bedraagt tot eind maart 2021 250 euro per kilowattuur opslagcapaciteit van het batterijsysteem. Deze is evenwel geplafonneerd tot €3.200,00. 

Vanaf 1 april 2021 wordt deze premie voor thuisbatterijen voor de eerste 6 kwh opgetrokken van €250,00 per kilowattuur naar €300,00 per kilowattuur opslagcapaciteit. De premie kan ook nooit meer bedragen dan 40% van de investeringskosten en is daarom evenwel geplafonneerd tot €2550 (wat neerkomt op 35% van de gemiddelde investeringskost). De subsidie zal elk jaar dalen en eindigt op 31 december 2024, net als de premie voor zonnepanelen.

Als je nog geen digitale meter hebt en een digitale meter moet aanvragen bij de netbeheerder, dan kan je de kosten van de plaatsing en de indienststelling in rekening brengen (inclusief de meterkast en de kosten voor de beperkte en noodzakelijke demonteringswerken en/of aanpassingswerken aan de meterlocaties). Het bedrag van de premie kan dan worden verhoogd met maximaal 100 euro.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • De premie voor een thuisbatterij geldt alleen voor (natuurlijke) personen, en niet voor organisaties of vennootschappen.
 • De premie moet uiterlijk worden aangevraagd binnen de 6 maanden na de laatste factuurdatum of de datum waarop het leasingcontract is afgesloten.
 • Enkel volledige premie-aanvragen die na 1 april en voor eind 2021 ingediend zijn, vallen onder de premiehoogte die geldt vanaf 1 april 2021.
 • De batterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet in Vlaanderen en moet zijn geplaatst door een elektrotechnisch installateur.
 • Loodbatterijen met waternavulmogelijkheid komen niet in aanmerking.
 • Als het batterijsysteem wordt aangekocht, moet het minstens10 jaar aangesloten blijven op hetzelfde EAN-nummer. Een leasingcontract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben.
 • De hoofdmeter op uw aansluiting op het elektriciteitsnet moet een digitale meter zijn waarmee de afname en de injectie (elektriciteit op het net zetten) apart kunnen worden gemeten.
 • Het batterijsysteem moet gekeurd zijn volgens de AREI-normen voor eind 2021. Op het keuringsbewijs staan het merk, het type, de opslagtechnologie, de bruikbare capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen (uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting.
 • Je moet eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie (bijv. fotovoltaïsche zonnepanelen, een kleinschalige windturbine of een micro-warmtekrachtkoppeling …) voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW, of fotovoltaïsche zonnepanelen met een omvormer met een maximaal AC-vermogen van 10 kVA of u leaset de installatie.
 • De batterij moet een tweerichtingscommunicatie-interface hebben.
 • Er kan maximaal 1 premie voor een thuisbatterij worden toegekend per EAN-nummer.
 • Ook thuisbatterijen met een capaciteit groter dan 9 kWh komen in aanmerking voor een premie. Vanaf 1 april 2021 stijgt het toegekende premiebedrag niet meer boven de 9 kWh. De premie voor een batterij van bijvoorbeeld 10kWh zal dus maximaal 6 kWh x 300 euro/kWh + 3 kWh x 250 euro/kWh + 1 kWh x 0 euro/kWh = 2550 euro bedragen.

Hoe kan ik deze premie aanvragen?

De premie kan je online aanvragen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap na plaatsing én keuring van jouw installatie. De installateur bezorgt jou hiervoor alle nodige documenten en instructies om jouw aanvraag meteen te vervolledigen:

 • Factuur van de thuisbatterij.
 • Een verklaring op eer waarin de elektrotechnische installateur aangeeft welk type batterij geplaatst werd, wat de werkelijke capaciteit is, of er een tweerichtingscommunicatie-interface aanwezig is en of er een injectielimiet conform het premiebesluit is ingesteld.
 • Een keuringsbewijs waarin het merk, het type, de opslagtechnologie, de werkelijke capaciteit (uitgedrukt in kWh), het vermogen(uitgedrukt in kW) en de wijze van aansluiting zijn opgenomen. (te bekomen via de keurder of het keuringsorgaan van het batterijsysteem).
 • Een attest van netbeheerder Fluvius. Dit attest wordt pas afgeleverd door Fluvius als onderstaande voorwaarden werden vervuld:

          --> uw batterijsysteem is aangemeld bij de netbeheerder

           --> u beschikt over een digitale meter

 • Indien van toepassing, een goedgekeurde offerte of factuur van netbeheerder Fluvius voor de plaatsing van een digitale meter op aanvraag.

Welke premies gelden er in Brussel?

De Brusselse overheid werkt met een compensatiesysteem voor alle eigenaars van zonnepanelen. Elke prosument is er verplicht een digitale/bidirectionele meter te plaatsen. Dankzij deze digitale meter kan men monitoren hoeveel elektriciteit de prosument werkelijk van het net afneemt. De prosument betaalt hierbij een nettarief, gebaseerd op zijn werkelijke afname van het net, voor het gebruik van het distributienetwerk.

Tot slot bestaat voorlopig het systeem van groenestroomcertificaten in Brussel nog voor kleine verbruikers. Vanaf 2021 ontvangen nieuwe installaties 10 jaar lang jaarlijks 2,4 groenestroomcertificaten/mWh. De waarde van 1 groenestroomcertificaat komt neer op ongeveer €93.

Welk systeem is er van toepassing in Wallonië?

In Wallonië kan je nog genieten van de terugdraaiende teller en wordt het prosumententarief geleidelijk aan toegepast.

Bij dit systeem draait jouw teller vooruit wanneer je elektriciteit van het net afneemt en draait de teller achteruit op het moment dat je de opgewekte elektriciteit van de zonnepanelen niet meteen kan opgebruiken en terug injecteert op het net.

Voor dit terugdraaiende systeem worden zonnepanelen eigenaars jaarlijks een forfaitair bedrag aangerekend, namelijk het prosumententarief. Op die manier draag je als prosument financieel bij tot het reële gebruik van het netwerk terwijl jouw meter terugdraait. 

Nieuwe subsidieregeling voor Vlaamse bedrijven

Vanaf 17 juli 2021 stopt het certificatensysteem voor nieuwe PV-installaties van 40 kW tot 2 MW en wordt deze vervangen door een investeringssteun via de call groene stroom.

De eerste call opent op 17 mei 2021 voor zonnepanelen op Vlaamse bedrijven. Deze subsidie is van toepassing voor installaties die ongeveer 100 tot 6000 zonnepanelen tellen met een omvormer van 40 killowatt tot 2 megawatt.

Het nieuwe callsysteem verbetert het bestaande systeem voor groene stroomcertificaten waarbij er een eenmalige investeringssteun wordt voorzien voor de best presterende projecten. De eerste call sluit op 3 juni.

Pas na afsluiting van een oproep worden de projectaanvragen die aan alle voorwaarden voordoen, gerangschikt volgens hun score. De score is de verhouding tussen de gevraagde investeringssteun en de verwachte energieproductie van de installatie. Kortom wordt de laagste score het best gerangschikt.

Het aanvragen, beoordelen en uitbetalen van de steun verloopt via het digitaal platform van het VEKA.

Vraag uw gratis offerte

Bent u geïnteresseerd in onze diensten? U kunt gemakkelijk een offerte aanvragen via onderstaande link.

Online offerte aanvragen

 1. nl
 2. zonnepanelen
 3. premies zonnepanelen