Welke invloed hebben zonnepanelen op het E-peil?

zonnepanelen invloed e peil

In het kader van de nieuwe EPB-eisen, moet elke nieuwbouwwoning in Vlaanderen een minimale hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen halen. De installatie van zonnepanelen is dan een doordachte keuze om het energiepeil te laten zakken.

Wat is het E-peil voor 2019?

Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger. Het behalen van het E-peil is één van de EPB-eisen bij een nieuwbouw of bij een ingrijpende energetische renovatie en wordt jaar na jaar strenger.

  • Voor bouwaanvragen van een nieuwbouwwoning vanaf 2019 geldt een maximaal E-peil van E40, tegen 2021 is dit al E30.
  • Voor ingrijpende energetische renovaties is er een maximaal E-peil van E90.

Is het E-peil van je woning hoger dan het maximaal E-peil dat geldt voor het jaar van je bouwaanvraag, dan krijg je een boete.

Wat doen zonnepanelen voor het E-peil?

Om tot een voldoende laag E-peil te komen, moet je natuurlijk energiezuinige maatregelen nemen. Eén van de meest interessante toepassingen zijn dan onder andere zonnepanelen.

De impact van zonnepanelen op het E-peil is groot, ze kunnen het E-peil met gemiddeld 20 punten laten zakken waardoor je in aanmerking komt voor bepaalde premies of verminderingen. Bovendien ligt de terugverdientijd van zonnepanelen op ongeveer acht jaar, terwijl de levensduur ervan minstens twintig jaar bedraagt. Bij energiezuinige nieuwbouwwoningen is zelfs een nog lagere terugverdientijd mogelijk.

Op welke premies of verminderingen heb je recht?

De Vlaamse netbeheerders Eandis en Infrax worden door de Vlaamse overheid verplicht om bij hun afnemers energiebesparing te stimuleren. Voor nieuwbouw wordt dan een globale E-peilpremie gegeven. Die is afhankelijk van het jaar waarin de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning ingediend werd en van het bereikte E-peil. Hoe groot de invloed van zonnepanelen op je E-peil is, kan je laten vaststellen door een EPB-verslaggever.

Weetje: Voor bestaande woningen wordt een premie gegeven voor de plaatsing van een warmtepomp of zonneboiler.

Wat met de digitale meter?

Vanaf 2019 start Vlaanderen met de uitrol van digitale meters, het systeem van de terugdraaiende teller zal dan niet meer gelden. Maar die aanpassing heeft weinig invloed op de rendabiliteit van zonnepanelen. Bestaande zonnepaneleninstallaties en installaties geplaatst tot en met 31 december 2020 krijgen een compensatieregeling die gelijk is aan die van de terugdraaiende teller gedurende 15 jaar. Voor panelen die na 2020 geplaatst worden, komt er een aangepaste regeling.

Voordelen van een laag E-peil:

Hoe lager je E-peil, hoe energiezuiniger je woning. Dat betekent dat je minder energie verbruikt en je energiekosten meteen een stuk lager liggen. Maar minder energieverbruik betekent ook een kleinere CO2-uitstoot en zo verklein je dus ook je ecologische voetafdruk.

Bouw je een energiezuinige woning, dan krijg je een korting op de onroerende voorheffing. Die vermindering hangt af van het E-peil van je woning. Is je E-peil maximaal E30, dan krijg je gedurende vijf jaar 50 % korting op de onroerende voorheffing. Bij een E-peil van E20 bedraagt dit zelfs 100 % gedurende vijf jaar.

Benieuwd hoe je het maximum uit je dak kan halen? We geven je persoonlijk advies bij de plaatsing van zonnepanelen.

11 december 2018         duurzame energiezonnepanelen

  1. nl
  2. nieuws
  3. welke invloed hebben zonnepanelen op het e peil 3527