Is de slimme meter een bedreiging voor je zonnepanelen?

zonnepanelen digitale meter

Vanaf 2019 vervangen slimme meters geleidelijk aan de traditionele elektromagnetische meters voor elektriciteit en gas. Deze nieuwe digitale meters draaien niet meer terug, maar registreren digitaal de levering en het verbruik van elektriciteit. Betekent dit het einde van het rendement van zonnepanelen?

Hoe werkt het vandaag?

Soms verbruik je niet alle elektriciteit die door je zonnepanelen opgewekt wordt. Die overtollige elektriciteit stroomt dan naar het openbare net. Wanneer je stroom van het net gebruikt, bijvoorbeeld ’s nachts, dan klimt de teller. Een terugdraaiende teller telt in twee richtingen: je meterstand stijgt wanneer je elektriciteit van het net verbruikt, maar daalt wanneer je overtollige stroom op het net injecteert. Het grote voordeel? Je netbeheerder betaalt evenveel voor jouw stroom als omgekeerd. 

Slimme meter, een bedreiging voor je zonnepanelen? 

Vanaf 2019 wordt de meter met draaiteller voorgoed verleden tijd, dan worden de eerste digitale meters geplaatst. Deze meters hebben twee tellers: één die de afname van elektriciteit van het net meet en één die de eventuele injectie meet. Het verschil tussen beide waarden is wat wordt gefactureerd. Deze berekening gebeurt automatisch.

Minister van Energie Bart Tommelein beloofde eerder dat wie zonnepanelen heeft of er laat plaatsen vóór 2021 minstens 15 jaar na plaatsing recht heeft op het voordeel van de terugdraaiende meter. Plaats je bijvoorbeeld zonnepanelen in 2019 en heb je tegen dan een slimme meter, dan geniet je tot 2034 hetzelfde voordeel als nu via de terugdraaiende teller. Zonne-installaties blijven daarom een interessante investering.

Maar, kan Tommelein deze belofte waarmaken? De Vlaamse regering kan wel het onderdeel elektriciteit in de elektriciteitsprijs virtueel laten terugdraaien, maar voor de distributienettarieven is Vreg bevoegd en voor de federale heffingen zoals btw en accijnzen de federale overheid. Deze laatste twee moeten dus meer duidelijkheid brengen.

Conclusie: Voorlopig blijft je rendement behouden.

Goed om weten: het verbruik dat je slimme meter registreert, zal afwijken van de teller van je zonnepanelen. Hoe komt dit? Een deel van de geproduceerde energie bereikt nooit het distributienet omdat ze onmiddellijk verbruikt wordt. Met andere woorden, de slimme meter geeft enkel aan wat je aan het net teruggeeft na afhouding van je onmiddellijk verbruik, terwijl de meter van je zonnepanelen je totale energieproductie laat zien.

Is een thuisbatterij nuttig?

Thuisbatterijen slaan zonne-energie die je niet meteen nodig hebt op om op een later tijdstip te gebruiken. In combinatie met een digitale meter lijkt dit ideaal om blijvend maximaal rendement uit je zonnepanelen te halen. Momenteel zijn thuisbatterijen nog relatief duur, maar er wordt verwacht dat deze technologie toegankelijker zal worden.

Vanaf wanneer kan je een slimme meter plaatsen?

De uitrol van de slimme meter zal geleidelijk aan starten half 2019, maar bij nieuwbouwprojecten en grondige renovaties worden ze meteen geplaatst. Daarna ook bij eigenaars van zonnepanelen en verbruikers met een budgetmeter.

Goed om weten: Zolang er geen duidelijkheid is over de impact op de consument bij het wegvallen van de terugdraaiende meter, zijn mensen met zonnepanelen geen prioritaire doelgroep. (Bron: De Standaard 23/10/2018).

Overweeg je zonnepanelen te plaatsen? Dan hebben we nog één gouden tip:

Richt je zonnepanelen op het oosten en op het westen. Deze combinatie is rendabeler want je zonnepanelen vangen een groot deel van je dagelijkse energiepieken op. ’s Morgens zorgen je oostelijke panelen voor stroom, ’s avonds de westelijke. Je hebt dus minder netstroom nodig om dit op te vangen en bovendien heb je genoeg aan een minder zware omvormer waardoor je jaarlijks honderden euro’s minder prosumententarief betaalt.

Heb je nog vragen over zonnepanelen? Vraag je gratis offerte en vrijblijvend advies.

18 december 2018         zonnepanelenslimme meterthuisbatterijduurzame energie

  1. nl
  2. nieuws
  3. is de slimme meter een bedreiging voor je zonnepanelen 3590